Most Cited

1
The first Sentinel-1 SAR image of a typhoon
LI Xiaofeng
2015, 34(1): 1-2. doi: 10.1007/s13131-015-0589-8
2
Biogenic synthesis of silver nanoparticles using ginger (Zingiber officinale) extract and their antibacterial properties against aquatic pathogens
YANG Nan, LI Fuyan, JIAN Tiancai, LIU Chongchong, SUN Hushan, WANG Lei, XU Hui
2017, 36(12): 95-100. doi: 10.1007/s13131-017-1099-7
3
Factors dominating bacterioplankton abundance and production in the Nordic seas and the Chukchi Sea in summer 2012
GAO Yuan, HE Jianfeng, CHEN Min, LIN Ling, ZHANG Fang
2017, 36(8): 153-162. doi: 10.1007/s13131-017-1031-1
4
Sediment discharge of the Yellow River, China: past, present and future-A synthesis
REN Mei'e
2015, 34(2): 1-8. doi: 10.1007/s13131-015-0619-6
5
Green synthesis of iron oxide (Fe3O4) nanoparticles using two selected brown seaweeds: Characterization and application for lead bioremediation
EL-KASSAS Hala Y., ALY-ELDEEN Mohamed A., GHARIB Samiha M.
2016, 35(8): 89-98. doi: 10.1007/s13131-016-0880-3
6
Phytoplankton communities and its controlling factors in summer and autumn in the southern Yellow Sea, China
LIU Haijiao, HUANG Yajie, ZHAI Weidong, GUO Shujin, JIN Hualong, SUN Jun
2015, 34(2): 114-123. doi: 10.1007/s13131-015-0620-0
7
Phylomitogenomics of Malacostraca (Arthropoda: Crustacea)
SHEN Xin, TIAN Mei, YAN Binlun, CHU Kahou
2015, 34(2): 84-92. doi: 10.1007/s13131-015-0583-1
8
Contrasting dynamic characteristics of shear turbulence and Langmuir circulation in the surface mixed layer
LI Guojing, WANG Dongxiao, CHEN Ju, YAO Jinglong, ZENG Lili, SHU Yeqiang, SUI Dandan
2015, 34(5): 1-11. doi: 10.1007/s13131-015-0661-4
9
PCA-based sea-ice image fusion of optical data by HIS transform and SAR data by wavelet transform
LIU Meijie, DAI Yongshou, ZHANG Jie, ZHANG Xi, MENG Junmin, XIE Qinchuan
2015, 34(3): 59-67. doi: 10.1007/s13131-015-0634-7
10
A wave energy resource assessment in the China's seas based on multi-satellite merged radar altimeter data
WAN Yong, ZHANG Jie, MENG Junmin, WANG Jing
2015, 34(3): 115-124. doi: 10.1007/s13131-015-0627-6
11
Ecological functions of uncultured microorganisms in the cobaltrich ferromanganese crust of a seamount in the central Pacific are elucidated by fosmid sequencing
HUO Yingyi, CHENG Hong, Anton F. Post, WANG Chunsheng, JIANG Xiawei, PAN Jie, WU Min, XU Xuewei
2015, 34(4): 92-113. doi: 10.1007/s13131-015-0650-7
12
Numerical study of resonance induced by wave action on multiple rectangular boxes with narrow gaps
NING Dezhi, SU Xiaojie, ZHAO Ming, TENG Bin
2015, 34(5): 92-102. doi: 10.1007/s13131-015-0672-1
13
Exploitable wave energy assessment based on ERA-Interim reanalysis data—A case study in the East China Sea and the South China Sea
WAN Yong, ZHANG Jie, MENG Junmin, WANG Jing
2015, 34(9): 143-155. doi: 10.1007/s13131-015-0641-8
14
Effect of temperature, salinity and irradiance on growth and photosynthesis of Ulva prolifera
XIAO Jie, ZHANG Xiaohong, GAO Chunlei, JIANG Meijie, LI Ruixiang, WANG Zongling, LI Yan, FAN Shiliang
2016, 35(10): 114-121. doi: 10.1007/s13131-016-0891-0
15
Development and validation of an ocean wave retrieval algorithm for VV-polarization Sentinel-1 SAR data
LIN Bo, SHAO Weizeng, LI Xiaofeng, LI Huan, DU Xiaoqing, JI Qiyan, CAI Lina
2017, 36(7): 95-101. doi: 10.1007/s13131-017-1089-9
16
Characterization of four hemocyanin isoforms in Litopenaeus vannamei
XU Jingxiang, RUAN Lingwei, LI Zhen, YU Xiaoman, LI Sedong, SHI Hong, XU Xun
2015, 34(2): 36-44. doi: 10.1007/s13131-015-0588-9
17
Assessment of metal pollution in the Anzali Wetland sediments using chemical partitioning method and pollution indices
ESMAEILZADEH Marjan, KARBASSI Abdolreza, MOATTAR Faramarz
2016, 35(10): 28-36. doi: 10.1007/s13131-016-0920-z
18
A heavy mineral viewpoint on sediment provenance and environment in the Qiongdongnan Basin
LIU Xiaofeng, ZHANG Daojun, ZHAI Shikui, LIU Xinyu, CHEN Hongyan, LUO Wei, LI Na, XIU Chun
2015, 34(4): 41-55. doi: 10.1007/s13131-015-0648-1
19
Evaluation of the simulation capability of the Wavewatch Ⅲ model for Pacific Ocean wave
BI Fan, SONG Jinbao, WU Kejian, XU Yao
2015, 34(9): 43-57. doi: 10.1007/s13131-015-0737-1
20
Major and trace element geochemistry of the mid-Bay of Bengal surface sediments: implications for provenance
LI Jingrui, LIU Shengfa, FENG Xiuli, SUN Xingquan, SHI Xuefa
2017, 36(3): 82-90. doi: 10.1007/s13131-017-1041-z
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:34
 • To
 • Go